To takie proste!
Strona głowna  /  Metody pracy
Metody pracy

Projekt edukacyjny - „Bezpieczny Przedszkolak”

Czas trwania: 5-23.03.2018 r.

Myślą przewodnią projektu jest takie zorganizowanie sytuacji, zajęć i zadań, aby  dzieci poprzez aktywny udział mogły poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, a także ludzi, którzy im w tym pomogą.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego  zachowania się dziecka na drodze i w środkach komunikacji;
 • poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach przez pieszych;
 • poznawanie skutków niewłaściwych zachowań i kształtowanie umiejętności ich przewidywania oraz radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych;
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

Cele  szczegółowe:

 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w przedszkolu - ,,Kodeks przedszkolaka”;
 • poznanie podstawowych zasad  pieszego uczestnika ruchu drogowego;
 •  wdrażanie do odpowiedzialnego stosowania się do znaków i sygnałów drogowych;
 • wdrażanie zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w środkach lokomocji;
 •  kształcenie nawyku bezpiecznego zachowania się w domu, w przedszkolu i na placach zabaw;
 • poznanie zasad bezpiecznej kąpieli i wypoczynku nad wodą;
 • kształtowanie właściwych sposobów zachowania się w lesie;
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z nieprawidłowych zachowań w górach;
 • wdrażanie do prowadzenia zdrowego trybu życia;
 • rozwijanie świadomości znaczenia ruchu dla zdrowia;
 •  poznanie zasad właściwego odżywiania się;
 • kształtowanie nawyków higienicznych;
 •  wdrażanie do umiejętności ubierania się odpowiednio do pogody;
 • kształcenie właściwego zachowania się w kontakcie z obcymi osobami, zwierzętami
   i nieznanymi roślinami;
 •  rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia i zwracania się
  o pomoc – poznanie nr telefonów alarmowych;

 

Metody pracy wychowawczo –dydaktycznej w zakresie realizacji projektu:

 

 • rozmowy, zagadki, opowiadania i dyskusje dające dziecku możliwość dzielenia się swoimi przeżyciami, obserwacjami i doświadczeniami;
 • zabawy tematyczne, dydaktyczne, ruchowe i inne;
 • obserwacja i pokaz: wykorzystanie pomocy dydaktycznych –plansz, ilustracji:
 • zabawy z wykorzystaniem pedagogiki zabawy i elementów dramy; inscenizacje;
 • twórczość plastyczna i techniczna;
 • prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne;
 • spotkania z przedstawicielami instytucji związanych z tematem projektu:

- policjant;

- strażak;

- ratownik medyczny;

- weterynarz;

- pielęgniarka;

- lekarz;

 • wycieczki i spacer.

 

Realizacja projektu edukacyjnego ma na celu wyposażyć dzieci w odpowiednią wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, utrwalenia znajomość numerów alarmowych, zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, w ogrodzie przedszkolnymi na podwórku. Ponadto  uczestnicy projektu zdobędą wiedzę, jak  unikać sytuacji niebezpiecznych w kontaktach z ludźmi, zwierzętami i roślinami.

 

PODSUMOWANIE:

Dzieci z przedszkola „Baśniowa Kraina” w Woli Zachariaszowskiej uczestniczyły w dniach 5 – 23 marca br. w realizacji projektu edukacyjnego pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak”.

W ramach projektu, w którym wzięły udział wszystkie grupy wiekowe,  gościliśmy w naszym przedszkolu:  przedstawicieli policji, ratowników medycznych, lekarza, panią weterynarz oraz pielęgniarkę. Dzieci oglądały film edukacyjny, dzięki któremu zapoznały się ze specyfika pracy leśniczego, zasadami bezpiecznego poruszania się po lesie oraz właściwego zachowania   się   w   stosunku   do   roślin   i   zwierząt. Ciekawym doświadczeniem była dla dzieci wycieczka do Straży Pożarnej w Woli Zachariaszowskiej. Przedszkolaki wysłuchały opowieści o akcjach ratowniczych strażaków, oglądały wóz strażacki oraz mogły do niego wejść. W ramach tygodnia o zdrowiu, wzbogaciliśmy  wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania i przygotowywaliśmy pyszne i zdrowe kanapki.

Przeprowadzony projekt edukacyjny wyposażył Dzieci w odpowiednią wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, w ogrodzie przedszkolnym czy na podwórku. Przedszkolaki poznały oraz utrwaliły znajomość numerów alarmowych, dowiedziały się, jak udzielać pierwszej pomocy, unikać sytuacji niebezpiecznych w kontaktach z ludźmi, zwierzętami, roślinami i urządzeniami elektrycznymi.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom, którzy aktywnie włączyli się do udziału w naszym projekcie.

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-04-15