To takie proste!
Strona głowna  /  Metody pracy
Metody pracy

Projekt edukacyjny - „ Moja mała Ojczyzna ”

czas trwania: 11 – 31. 03. 2019 r.

 

Główną ideą metody projektu jest zdobywanie wiedzy i  kształtowanie nowych umiejętności poprzez działanie- zarówno przedszkola, jak i samych dzieci. W tym przypadku zorganizowane zajęcia,  metody aktywne, wykonywane prace plastyczne, zaproszeni goście, wycieczki, a nawet książki czytane po obiedzie w ramach odpoczynku przybliżały dzieciom temat „Małej Ojczyzny”- czyli naszego najbliższego regionu: Zielonek, Krakowa i Ojcowa.  

 

CELE GŁÓWNE :

 • poznanie podstawowego zasobu wiedzy o własnej miejscowości i regionie;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego swojej miejscowości, regionu, ojczyzny;
 • przybliżenie polskich tradycji i obrzędów;
 • zapoznanie Dzieci z historią, legendami, baśniami związanymi z najbliższym terenem;

 

CELE SZCZEGÓŁOWE :

 • wyjaśnienie pojęć: wieś/miasto, wskazanie różnic i podobieństw;
 • dostarczenie wiedzy na temat pobliskich miejscowości i zapoznanie z etymologią ich nazw;
 • kształtowanie poczucia obowiązku i odpowiedzialności, jaki wynika z bycia Polakiem;
 • kształtowanie postaw – szacunek, patriotyzm, odpowiedzialność;
 • zapoznanie z obiektami kulturowymi w najbliższym regionie;
 • kształtowanie właściwego zachowania się w kontakcie z tradycyjnymi wydarzeniami;
 • poznanie elementów miejscowego folkloru (stroje ludowe, piosenki, obyczaje, tańce);
 • przedstawienie baśniowego wątku związanego z Krakowem;
 • poznanie symboli Krakowa i postaci Lajkonika, opisywanie stroju i wyglądu Lajkonika;
 • zapoznanie dzieci ze strojem krakowskim wraz z omówieniem jego poszczególnych elementów i jego znaczenia w życiu mieszkańców;
 • poznanie kroków tańca „Krakowiak”;
 • wdrażanie do rozwijania zainteresowania przyrodą oraz najbliższym otoczeniem;
 • poznanie uroków Ojcowskiego Parku Narodowego;
 • kształtowanie właściwego zachowaniaw kontakcie z nowymi miejscami, zwierzętami i nieznanymi roślinami;
 • przedstawienie legendy dotyczącej Maczugi Herkulesa oraz ciekawostek na temat powstania maczug;
 • zapoznanie z filmem obrazującym Jaskinie Ciemną, Grotę Łokietka oraz ślady człowieka prehistorycznego;

 

METODY PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W ZAKRESIE REALIZOWANEGO PROJEKTU :

 

 • pogadanki, dyskusje, burze mózgów, zagadki, opowiadania i dyskusje dające dziecku możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i przeżyciami oraz obserwacjami;
 • zabawy tematyczne, dydaktyczne, ruchowe;
 • pokaz i obserwacja: skorzystanie z pomocy dydaktycznych – ilustracje, plansze;
 • zabawy z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, inscenizacje;
 • twórczość plastyczna i techniczna;
 • prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne;
 • teatrzyk kukiełkowy;
 • spotkania z przedstawicielami instytucji związanych z tematem projektu:
 • Pani bibliotekarka;
 • przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zachariaszowskiej "Wolanie" - Pani Dorota Malik i Pani Zofia Kiliańczyk;
 • przedstawiciele grupy kolędniczej Herody z Zielonek z Centrum Kultury, Promocjii Rekreacji;
 • wycieczki: (13.03.2019- wycieczka do Izby Regionalnej; 19.03.2019- wycieczka do Żywego Muzeum Obwarzanka w Krakowie);
 • teatrzyk: (18.03.2019- „Legenda o Smoku Wawelskim i Szewczyku Dratewce”);
 • filmy: Film obrazujący Dolinę Prądnika tj. : Jaskinia Ciemna, Grota Łokietka oraz ślady człowieka prehistorycznego; o Lajkoniku,
 • spacery.

Realizacja niniejszego projektu edukacyjnego ma na celu  zgłębienie wiedzy na temat „naszej małej ojczyzny”, wskazanie dzieciom właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, a także  kształtowanie postaw patriotycznych i kulturalnych. Zorganizowane wycieczki oraz obecność przedstawicieli społeczności lokalnej w naszej placówce  umożliwiła  przedszkolakom zapoznanie się  z kulturą i tradycjami danego regionu. Wszystkie te elementy  wpływają znacząco na kształtowanie więzi  z najbliższym otoczeniem, a także przygotowują młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych.

Z pewnością metody aktywizujące, organizowane zabawy i czynności dydaktyczne, a także wykonywane prace tematyczne wiele wniosły w rozwój i umiejętności dzieci. Dzięki takim działaniom, poprzez czynny udział i obserwację dzieci mogły nauczyć się wiele nowych i ciekawych rzeczy.

Realizowany projekt wzbogacił ofertę edukacyjną przedszkola i  zintegrował społeczność przedszkolną. Zachęcał do zaangażowania się rodziców dzieci, rozwijał współpracę przedszkola z lokalnymi społecznościami oraz kształtował pozytywny wizerunek przedszkola i promował je w środowisku.

 

PODSUMOWANIE :

 

W przedszkolu „ Baśniowa Kraina ” w Woli Zachariaszowskiej w dniach  11-31.03.2019 roku realizowany był projekt edukacyjny pod hasłem „Moja mała Ojczyzna”. Kierowany był do wszystkich Dzieci z trzech grup wiekowych – Leśne Duszki, Skrzaty, Elfy.

Projekt rozpoczęliśmy od wycieczki do Izby Regionalnej w Zielonkach, w której uczestniczyły wszystkie grupy. Pani bibliotekarka zaprosiła dzieci do sali, w której mieściły się stroje ludowe damskie i męskie odznaczające się niezwykle bogatą kolorystyką sprzed ponad 100 lat. Dzieci były zachwycone. Z zainteresowaniem przyglądały się także pradawnym sprzętom gospodarstwa domowego. Duże zaciekawienie wzbudziło w przedszkolakach dawne żelazko, drewniana maselnica służąca do ręcznego wytwarzania masła, a także drewniany cedzak do potraw. Kolejne zwiedzane pomieszczenie należało do artysty Pana Mariusza, zajmującego się malarstwem oraz konserwacjami różnorodnych figurek. Dzieci mogły podziwiać talent malarza przyglądając się  licznym obrazom, a także poznać i zobaczyć warsztat jego pracy: niezwykły zbiór pędzli, paletek malarskich i  kasetek na farby. Z pewnością pierwszy dzień projektu edukacyjnego dostarczył wielu wrażeń.

Ciekawym doświadczeniem dla Przedszkolaków były odwiedziny przedstawicielek Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zachariaszowskiej "Wolanie" – Pani Doroty Malik i Pani Zofii Kiliańczyk. Celem spotkania był zapoznanie dzieci z   daną społecznością lokalną,  dostarczenie wiedzy na temat jej historii, tradycji, jak również zaprezentowanie prawdziwego krakowskiego stroju – damskiego  i męskiego. To właśnie on wzbudził największe zainteresowanie wśród przedszkolaków. Barwny, bogato zdobiony ubiór krakowski, który jako jedyny spośród polskich strojów ludowych uznawany jest dziś za narodowy.

W naszej pamięci z całą pewnością długo jeszcze pozostanie wizyta Herodów z Zielonek z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji. Mowa tutaj o grupie kolędniczej, której ideą jest pielęgnowanie i przekazywanie wartości i tradycji młodszym pokoleniom, poprzez  odwiedzanie mieszkańców, wspólne kolędowanie z domownikami i składanie życzeń, w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Wszystko to odbywa się w niezwykłym, barwnym i uroczystym klimacie. Kolędnicy zwrócili na siebie szczególną uwagę poprzez  kolorowe, jaskrawo zdobione stroje oraz specyficzne, bardzo ciężkie, a zarazem piękne i oryginalne nakrycie głowy. Dowiedzieliśmy się, że nie lada wyzwaniem jest utrzymać taką „czapkę” w pionie ze względu na jej ciężar i liczne ozdoby - kolorowe cekiny, łańcuszki. Przedszkolaki miały możliwość przymierzenia zarówno stroju krakowskiego, jak i czapek Herodów.  

W zakresie projektu zapoznawano dzieci z  różnymi bajkami, baśniami i legendami związanymi z gminą Zielonki oraz z sąsiadującym Krakowem. To dzięki nim Przedszkolaki uczą się podstawowych zasad rządzących światem, odpowiednich postaw moralnych, rozwijają także wyobraźnię i zgłębiają wiedzę na temat dawnych czasów naszego kraju. Dodatkowo wszystkie grupy z wielkim zainteresowaniem wysłuchały i obejrzały przedstawienie przygotowane przez swoje Panie wychowawczynie – Panią Ewelinę i Panią Asię. W teatrzyku kukiełkowym przybliżona została legenda o Smoku Wawelskim i Szewczyku Dratewce.

W ramach tygodnia o Magicznym Krakowie, wzbogaciliśmy się o nowe umiejętności kulinarne i manualne, ponieważ Skrzaty i Elfy wybrały się do Żywego Muzeum Obwarzanka w Krakowie. Wspólnie z panią prowadzącą przygotowaliśmy po odpowiednim instruktażu prawdziwe krakowskie obwarzanki, a w dodatku nasi mali piekarze otrzymali Dyplom Obwarzankowego Czeladnika. Tak przygotowane, wypieczone i pachnące smakołyki zabraliśmy do swoich domów. A My wracaliśmy z radością i uśmiechem na twarzach pełni wrażeń i nowych doświadczeń.

Finalizującym etapem projektu było wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o Dolinie Prądnika oraz Dolinie Sąspówki, a także zapoznanie dzieci z Ojcowskim Parkiem Narodowym: jego symbolami i charakterystycznymi elementami jakimi są licznie występujące jaskinie. Nie mogliśmy pominąć również legendy dotyczącej Maczugi Herkulesa oraz ciekawostek na temat powstania maczug. Cały zasób wiedzy przedstawiliśmy w formie filmu edukacyjnego. Szczególnie atrakcyjne były dla dzieci zdjęcia i informacje dotyczące życia nietoperzy w jaskiniach na terenie Parku. Aktywne poznawanie swojej ojczyzny bez wątpienia wyposażyło Przedszkolaki w wiele nowych wrażeń. Niecodziennie możemy pozwolić sobie na wycieczkę do Groty Łokietka pełnej nietoperzy, stalaktytów z plecakiem na ramionach, z latarką i  mapą- bo takie właśnie  ciekawe zajęcia  przygotowaliśmy. A wszystko to w naszej makiecie jaskini.

Zrealizowany projekt edukacyjny z pewnością wzbogacił  naszą wiedzę na temat najbliższego otoczenia i działających na jego terenie społeczności lokalnych.  Przybliżona kultura regionu, tradycje, stroje, kolorystyka, tańce i legendy z pewnością znacząco wpłynęło na naszą przynależność do miejsca, w którym przebywamy i które nas otacza.

Chcemy również bardzo gorąco podziękować Rodzicom, którzy zaangażowali się w projekt a także wszystkim zaproszonym gościom. DZIĘKUJEMY!                                                 

 

 

 

Projekt edukacyjny - „Bezpieczny Przedszkolak”

 

Czas trwania: 5-23.03.2018 r.

Myślą przewodnią projektu jest takie zorganizowanie sytuacji, zajęć i zadań, aby  dzieci poprzez aktywny udział mogły poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, a także ludzi, którzy im w tym pomogą.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego  zachowania się dziecka na drodze i w środkach komunikacji;
 • poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach przez pieszych;
 • poznawanie skutków niewłaściwych zachowań i kształtowanie umiejętności ich przewidywania oraz radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych;
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

Cele  szczegółowe:

 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w przedszkolu - ,,Kodeks przedszkolaka”;
 • poznanie podstawowych zasad  pieszego uczestnika ruchu drogowego;
 •  wdrażanie do odpowiedzialnego stosowania się do znaków i sygnałów drogowych;
 • wdrażanie zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w środkach lokomocji;
 •  kształcenie nawyku bezpiecznego zachowania się w domu, w przedszkolu i na placach zabaw;
 • poznanie zasad bezpiecznej kąpieli i wypoczynku nad wodą;
 • kształtowanie właściwych sposobów zachowania się w lesie;
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z nieprawidłowych zachowań w górach;
 • wdrażanie do prowadzenia zdrowego trybu życia;
 • rozwijanie świadomości znaczenia ruchu dla zdrowia;
 •  poznanie zasad właściwego odżywiania się;
 • kształtowanie nawyków higienicznych;
 •  wdrażanie do umiejętności ubierania się odpowiednio do pogody;
 • kształcenie właściwego zachowania się w kontakcie z obcymi osobami, zwierzętami
   i nieznanymi roślinami;
 •  rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia i zwracania się
  o pomoc – poznanie nr telefonów alarmowych;

 

Metody pracy wychowawczo –dydaktycznej w zakresie realizacji projektu:

 

 • rozmowy, zagadki, opowiadania i dyskusje dające dziecku możliwość dzielenia się swoimi przeżyciami, obserwacjami i doświadczeniami;
 • zabawy tematyczne, dydaktyczne, ruchowe i inne;
 • obserwacja i pokaz: wykorzystanie pomocy dydaktycznych –plansz, ilustracji:
 • zabawy z wykorzystaniem pedagogiki zabawy i elementów dramy; inscenizacje;
 • twórczość plastyczna i techniczna;
 • prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne;
 • spotkania z przedstawicielami instytucji związanych z tematem projektu:

- policjant;

- strażak;

- ratownik medyczny;

- weterynarz;

- pielęgniarka;

- lekarz;

- wycieczki i spacer.

 

Realizacja projektu edukacyjnego ma na celu wyposażyć dzieci w odpowiednią wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, utrwalenia znajomość numerów alarmowych, zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, w ogrodzie przedszkolnymi na podwórku. Ponadto  uczestnicy projektu zdobędą wiedzę, jak  unikać sytuacji niebezpiecznych w kontaktach z ludźmi, zwierzętami i roślinami.

 

PODSUMOWANIE:

Dzieci z przedszkola „Baśniowa Kraina” w Woli Zachariaszowskiej uczestniczyły w dniach 5 – 23 marca br. w realizacji projektu edukacyjnego pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak”.

W ramach projektu, w którym wzięły udział wszystkie grupy wiekowe,  gościliśmy w naszym przedszkolu:  przedstawicieli policji, ratowników medycznych, lekarza, panią weterynarz oraz pielęgniarkę. Dzieci oglądały film edukacyjny, dzięki któremu zapoznały się ze specyfika pracy leśniczego, zasadami bezpiecznego poruszania się po lesie oraz właściwego zachowania   się   w   stosunku   do   roślin   i   zwierząt. Ciekawym doświadczeniem była dla dzieci wycieczka do Straży Pożarnej w Woli Zachariaszowskiej. Przedszkolaki wysłuchały opowieści o akcjach ratowniczych strażaków, oglądały wóz strażacki oraz mogły do niego wejść. W ramach tygodnia o zdrowiu, wzbogaciliśmy  wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania i przygotowywaliśmy pyszne i zdrowe kanapki.

Przeprowadzony projekt edukacyjny wyposażył Dzieci w odpowiednią wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, w ogrodzie przedszkolnym czy na podwórku. Przedszkolaki poznały oraz utrwaliły znajomość numerów alarmowych, dowiedziały się, jak udzielać pierwszej pomocy, unikać sytuacji niebezpiecznych w kontaktach z ludźmi, zwierzętami, roślinami i urządzeniami elektrycznymi.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom, którzy aktywnie włączyli się do udziału w naszym projekcie.

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-04-29