METODY PRACY

Projekt edukacyjny - “Razem dla klimatu”

Czas trwania: 7-19.03.2022

 Celem przerowadzonego w naszym przedszkolu projektu było zaplanowanie aktywności i  dostosowanie metod pracy w taki sposób, by pozytywnie wpłynąć na rozwój dzieci w kluczowych aspektach: emocjonalnym, poznawczym, społecznym i ruchowym. Niniejszy projek miał za zadanie zapoznać dzieci z zagadnieniami zmian klimatycznych i sposobami dbania o naszą planetę. 

         

 

CELE GŁÓWNE:

 • zapoznanie z przyczynami i skutkami zmian klimatycznych
 • przedstawienie metod pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł
 • rozwijanie świadomości ekologicznej
 • rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości ekologicznej
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za planetę

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • przybliżenie zagadnień związanych z dbaniem o środowisko
 • zapoznanie z formami zanieczyszczenia środowiska
 • stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego poprzez różne formy aktywności
 • rozbudzanie zainteresowania tematyką ekologii
 • kształtowanie wypowiedzi na temat ekologii i klimatu
 • wzbogacanie słownictwa i wyjaśnianie pojęć związanych ze zmianami klimatycznymi
 • zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii
 • rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej
 • rozwijanie wiedzy na temat segregacji odpadów

 

 

 

METODY PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W ZAKRESIE REALIZOWANEGO PROJEKTU :

 

 • rozmowy, opowiadania, zagadki i dyskusje dające dziecku możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i przeżyciami oraz obserwacjami
 • zabawy tematyczne, dydaktyczne, ruchowe i inne
 • twórczość plastyczna i techniczna
 • eksperymenty i doświadczenia
 • obserwacja i pokaz: wykorzystanie pomocy dydaktycznych –plansz, ilustracji
 • tworzenie mapy myśli
 • praca z mapą i globusem
 • ścieżka edukacyjna
 • prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne

 

PODSUMOWANIE:

 

            W dniach 7-19.03.2022 wszystkie grupy przedszkola “Baśniowa Kraina” uczestniczyły w projekcie edukacyjnym pod tytułem “Razem dla klimatu”. Podczas tych dwóch tygodni Przedszkolaki zapoznały się z przyczynami i skutkami zmian klimatycznych, jak również zaznajomiły się ze sposobami dbania o środowisko.

            Pierwszym poznanym przez Przedszkolaki zagadnieniem były przyczyny zmian klimatycznych. Dzieci mogły dowiedzieć się czym jest klimat, czym różni się od pogody i jakie występują strefy klimatyczne na Ziemi. Dzięki przeprowadzonym doświadczeniom i filmom edukacyjnym wyjaśnione zostało pojęcie efektu cieplarnianego i jego niekorzystny wpływ na naszą Planetę. Następnie Dzieci miały okazję zapoznać się ze skutkami zmian klimatycznych. Zabawy i eksperymenty pomogły zobrazować zjawisko topnienia lodowców, przez co dzieci mogły łatwo wyobrazić sobie znaczenie tych przemian. Przedszkolaki chętnie dzieliły się swoją wiedzą i własnymi obserwacjami na temat wpływu ocieplenia klimatu, nie tylko na życie ludzi, ale również wszystkich zwierząt i innych organizmów.       

            Kolejne dni projektu edukacyjnego miały za zadanie ukazanie przyczyn i skutków zanieczyszczenia środowiska. Dzieci mogły dowiedzieć się jak powstaje smog i jaki wpływ na nasze życie ma coraz gorszy stan powietrza. Dzięki ciekawym eksperymentom i doświadczeniom Przedszkolaki mogły przekonać się także jak działalność człowieka wpływa na zanieczyszczenie gleby i wody.

            Następnym tematem omawianym podczas projektu edukacyjnego były odnawialne źródła energii. Dzieci dowiedziały się jak - poprzez wykorzystanie siły wiatru, wody i słońca - możemy wytworzyć energię w sposób przyjazny dla naszego środowiska. Prezentowane filmy edukacyjne pozwoliły dobrze zobrazować dzieciom sposób działania elektrowni wiatrowej, wodnej i słonecznej. Przedszkolaki z zaciekawieniem przysłuchiwały się nowym informacjom, jak również miały wiele własnych spostrzeżeń, którymi chciały się podzielić. 

            Ostatnie dni projektu poświęcone były nauce o segregowaniu śmieci. Dzieci dowiedziały się, dlaczego tak ważne jest, by nasze odpady wrzucać do odpowiednich pojemników, czym jest recykling i dlaczego zanieczyszczanie środowiska jest niekorzystne dla ludzi i całej planety. By dobrze utrwalić omawiane zagadnienie Przedszkolaki wzięły udział w ścieżce ekologicznej. Poprzez wykonywanie zadań na wielu stacjach dzieci miały szansę wykorzystać informacje poznane podczas trwania całego projektu. Ścieżka ekologiczna była nie tylko doskonałym sprawdzianem zapamiętanych wiadomości, ale również świetną zabawą, w której Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wzięły udział.

            Dopełnieniem całego projektu było tworzenie pięknych i kreatywnych prac plastycznych odpowiadających poznawanym tematom. Na zakończenie projektu grupy wykonały swoje “Stworki-Śmieciorki” wykorzystując materiały recyklingowe.

            Przeprowadzony projekt  wyposażył Przedszkolaków w niezbędną wiedzę dotyczącą zmian klimatycznych i form dbania o środowisko. Zdobyte umiejętności rozbudziły w dzieciach świadomość ekologiczną, dzięki czemu Przedszkolaki będą mogły z większym zaangażowaniem i zrozumieniem troszczyć się o naszą Ziemię.

 

 

 

 

Projekt edukacyjny - "Twórczy przedszkolak"

Czas trwania: 03-26.03.2021r.

Nadrzędną ideą projektu jest takie zorganizowanie aktywności, zadań i metod pracy, by zwiększyć zakres wiedzy dzieci i polepszyć ich zdolności poznawcze, ruchowe, emocjonalne i społeczne. Niniejszy projekt miał za zadanie, poprzez zajęcia manualne, prace plastyczne i spotkanie z gośćmi, przybliżenie dzieciom świata muzyki, plastyki i teatru.

 

CELE GŁÓWNE:

 • zgłębianie wiedzy z dziedziny muzyki, plastyki i teatru;

 • pobudzanie ekspresji i aktywności twórczej;

 • rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej;

 • rozwijanie ekspresji muzyczno-ruchowej;

 • rozwijanie estetyki poprzez obcowanie ze sztuką;


 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej;

 • przybliżenie sylwetki kompozytora Fryderyka Chopina;

 • zapoznanie z zapisem nutowym utworów;

 • stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, duchowego i społecznego poprzez różne formy aktywności muzycznej;

 • rozbudzanie zainteresowania grą na instrumentach;

 • kształtowanie wypowiedzi na temat sztuki;

 • rozwijanie sprawności manualnej;

 • poznanie nowych terminów plastycznych;

 • zapoznanie z różnymi gatunkami malarskimi (pejzaż, portret, martwa natura, abstrakcja);

 • zapoznanie z technikami plastycznymi (akwarela, węgiel, frotaż, masa porcelanowa);

 • zapoznanie z różnymi formami teatralnymi;

 • wzbogacanie słownictwa i wyjaśnianie pojęć związanych z działalnością teatralną;

 • rozwijanie umiejętności operowania głosem;

 • rozwijanie odwagi i śmiałości;

 

METODY PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ W ZAKRESIE REALIZOWANEGO PROJEKTU :

 

 • rozmowy, opowiadania, zagadki i dyskusje dające dziecku możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i przeżyciami oraz obserwacjami;

 • zabawy tematyczne, dydaktyczne, ruchowe i inne;

 • twórczość plastyczna i techniczna;

 • aktywność teatralna, (teatrzyk kukiełkowy, teatr cieni);

 • obserwacja i pokaz: wykorzystanie pomocy dydaktycznych –plansz, ilustracji:

 • zabawy z wykorzystaniem pedagogiki zabawy i elementów dramy; inscenizacje;

 • spotkanie z muzykami i wysłuchanie koncertu;

 • prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne;

 

Realizacja projektu pt.: “Twórczy przedszkolak” miała na celu zapoznanie dzieci z dziedzinami sztuki, takimi jak muzyka, plastyka i teatr, oraz zachęcenie ich do rozwijania swoich artystycznych talentów. Poznane techniki sztuki z pewnością pobudzą kreatywność i pozwolą na lepsze wyrażanie siebie poprzez tworzenie. Dzieci wzbogaciły również swoje słownictwo  w zakresie sztuki i miały okazję zgłębić tajniki pracy artystów.

 

PODSUMOWANIE:

W dniach 3-26.03.2021r. wszystkie grupy przedszkola “Baśniowa Kraina” uczestniczyły w projekcie edukacyjnym pod tytułem “Twórczy przedszkolak”. Podczas tych trzech tygodni przedszkolaki zapoznały się z różnymi formami wyrazu artystycznego - muzyką, plastyką i teatrem.

Pierwszy tydzień poświęcony był dziedzinie muzyki. Dzieci miały okazję dowiedzieć się skąd bierze się muzyka i jak można ją tworzyć. Przedszkolaki mogły same przekonać się, że dźwięki otaczają nas w każdej chwili i że można je wytworzyć nie tylko dzięki instrumentom, ale grać można również na zwykłych przedmiotach. By to zobrazować wszystkie grupy miały szansę zagrać na szklankach wypełnionych różną ilością wody i zobaczyć jak zmieniają się dźwięki. Podczas tego tygodnia dzieci wykonywały również instrumenty z materiałów recyklingowych. Powstało wiele pięknych i oryginalnych rękodzieł.

Przedszkolaki zapoznały się także z sylwetką wielkiego polskiego kompozytora - Fryderyka Chopina. Miały okazję poznać jego życie i twórczość, wysłuchać skomponowanych przez niego utworów i podzielić się swoimi odczuciami i wrażeniami z obcowania z muzyką klasyczną. Dzieci zobaczyły jak wyglądają nuty i jak za ich pomocą można zapisywać muzykę.

Ciekawym doświadczeniem dla przedszkolaków była wizyta prawdziwych muzyków w przedszkolu. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem wsłuchiwali się w wykład dotyczący instrumentów, takich jak gitara, ukulele, flet poprzeczny, czy melodyka. Równie wielkim przeżyciem była dla nich możliwość spróbowania gry na niektórych instrumentach, co przyniosło wszystkim wiele uciechy i zadowolenia. Także koncert na wiolonczelę i skrzypce, wykonany przez młodych artystów, bardzo zainteresował przedszkolaków, którzy z zaciekawieniem go wysłuchali.

W drugim tygodniu wszystkie grupy zapoznały się z tematem plastyki. Dzieci miały okazję poznać i wypróbować wiele from tej dziedziny - frotaż, rysowanie węglem, malowanie akwarelami, malowanie na folii i lepienie z masy perłowwej. Dzieci z chęcią testowały nowe techniki, czego wyrazem były piękne, stworzone przez nich prace. Przedszkolaki zapoznały się również z zawodem malarza i rzeźbiarza, narzędziami potrzebnymi w tych pracach i rodzajami dzieł, jakie mogą wyjść spod ręki tych artystów. Prezentacja multimedialna i bajka pt.: “Malarz” zobrazowały dzieciom poznane zagadnienia.

Trzeci tydzień poświęcony był zagadnieniom związanym z teatrem. Przedszkolaki mogły dowiedzieć się co to jest teatr, kto w nim występuje, a także zapoznać się z różnymi formami teatralnymi. Dzięki filmowi “Wirtualny spacer po teatrze Groteska” dzieci mogły poczuć się jak w prawdziwym teatrze, zobaczyć co dzieje się za kulisami oraz odkryć miejsca niedostępne dla widzów teatru. 

Przedszkolaki wykonywały także własne kukiełki i maski bajkowe. Z przygotowanych pacynek Panie z grupy Skrzatów i Leśnych Duszków wystawiły dla dzieci mini teatrzyk. Dzieci dowiedziały się również co to jest teatr cieni i same mogły zaprezentować taką formę teatralną.

Przeprowadzony projekt  wyposażył przedszkolaków w niezbędną wiedzę dotyczącą dziedzin sztuki, jej form i procesu tworzenia. Zdobyte umiejętności rozbudziły kreatywność dzieci i pozwoliły na odnalezienie swoich preferowanych form artystycznych.

 


 

 

 

Projekt edukacyjny - „ Moja mała Ojczyzna ”

czas trwania: 11 – 31. 03. 2019 r.

 

Główną ideą metody projektu jest zdobywanie wiedzy i  kształtowanie nowych umiejętności poprzez działanie- zarówno przedszkola, jak i samych dzieci. W tym przypadku zorganizowane zajęcia,  metody aktywne, wykonywane prace plastyczne, zaproszeni goście, wycieczki, a nawet książki czytane po obiedzie w ramach odpoczynku przybliżały dzieciom temat „Małej Ojczyzny”- czyli naszego najbliższego regionu: Zielonek, Krakowa i Ojcowa.  

 

CELE GŁÓWNE :

 • poznanie podstawowego zasobu wiedzy o własnej miejscowości i regionie;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego swojej miejscowości, regionu, ojczyzny;
 • przybliżenie polskich tradycji i obrzędów;
 • zapoznanie Dzieci z historią, legendami, baśniami związanymi z najbliższym terenem;

 

CELE SZCZEGÓŁOWE :

 • wyjaśnienie pojęć: wieś/miasto, wskazanie różnic i podobieństw;
 • dostarczenie wiedzy na temat pobliskich miejscowości i zapoznanie z etymologią ich nazw;
 • kształtowanie poczucia obowiązku i odpowiedzialności, jaki wynika z bycia Polakiem;
 • kształtowanie postaw – szacunek, patriotyzm, odpowiedzialność;
 • zapoznanie z obiektami kulturowymi w najbliższym regionie;
 • kształtowanie właściwego zachowania się w kontakcie z tradycyjnymi wydarzeniami;
 • poznanie elementów miejscowego folkloru (stroje ludowe, piosenki, obyczaje, tańce);
 • przedstawienie baśniowego wątku związanego z Krakowem;
 • poznanie symboli Krakowa i postaci Lajkonika, opisywanie stroju i wyglądu Lajkonika;
 • zapoznanie dzieci ze strojem krakowskim wraz z omówieniem jego poszczególnych elementów i jego znaczenia w życiu mieszkańców;
 • poznanie kroków tańca „Krakowiak”;
 • wdrażanie do rozwijania zainteresowania przyrodą oraz najbliższym otoczeniem;
 • poznanie uroków Ojcowskiego Parku Narodowego;
 • kształtowanie właściwego zachowaniaw kontakcie z nowymi miejscami, zwierzętami i nieznanymi roślinami;
 • przedstawienie legendy dotyczącej Maczugi Herkulesa oraz ciekawostek na temat powstania maczug;
 • zapoznanie z filmem obrazującym Jaskinie Ciemną, Grotę Łokietka oraz ślady człowieka prehistorycznego;

 

METODY PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W ZAKRESIE REALIZOWANEGO PROJEKTU :

 

 • pogadanki, dyskusje, burze mózgów, zagadki, opowiadania i dyskusje dające dziecku możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i przeżyciami oraz obserwacjami;
 • zabawy tematyczne, dydaktyczne, ruchowe;
 • pokaz i obserwacja: skorzystanie z pomocy dydaktycznych – ilustracje, plansze;
 • zabawy z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, inscenizacje;
 • twórczość plastyczna i techniczna;
 • prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne;
 • teatrzyk kukiełkowy;
 • spotkania z przedstawicielami instytucji związanych z tematem projektu:
 • Pani bibliotekarka;
 • przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zachariaszowskiej "Wolanie" - Pani Dorota Malik i Pani Zofia Kiliańczyk;
 • przedstawiciele grupy kolędniczej Herody z Zielonek z Centrum Kultury, Promocjii Rekreacji;
 • wycieczki: (13.03.2019- wycieczka do Izby Regionalnej; 19.03.2019- wycieczka do Żywego Muzeum Obwarzanka w Krakowie);
 • teatrzyk: (18.03.2019- „Legenda o Smoku Wawelskim i Szewczyku Dratewce”);
 • filmy: Film obrazujący Dolinę Prądnika tj. : Jaskinia Ciemna, Grota Łokietka oraz ślady człowieka prehistorycznego; o Lajkoniku,
 • spacery.

Realizacja niniejszego projektu edukacyjnego ma na celu  zgłębienie wiedzy na temat „naszej małej ojczyzny”, wskazanie dzieciom właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, a także  kształtowanie postaw patriotycznych i kulturalnych. Zorganizowane wycieczki oraz obecność przedstawicieli społeczności lokalnej w naszej placówce  umożliwiła  przedszkolakom zapoznanie się  z kulturą i tradycjami danego regionu. Wszystkie te elementy  wpływają znacząco na kształtowanie więzi  z najbliższym otoczeniem, a także przygotowują młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych.

Z pewnością metody aktywizujące, organizowane zabawy i czynności dydaktyczne, a także wykonywane prace tematyczne wiele wniosły w rozwój i umiejętności dzieci. Dzięki takim działaniom, poprzez czynny udział i obserwację dzieci mogły nauczyć się wiele nowych i ciekawych rzeczy.

Realizowany projekt wzbogacił ofertę edukacyjną przedszkola i  zintegrował społeczność przedszkolną. Zachęcał do zaangażowania się rodziców dzieci, rozwijał współpracę przedszkola z lokalnymi społecznościami oraz kształtował pozytywny wizerunek przedszkola i promował je w środowisku.

 

PODSUMOWANIE :

 

W przedszkolu „ Baśniowa Kraina ” w Woli Zachariaszowskiej w dniach  11-31.03.2019 roku realizowany był projekt edukacyjny pod hasłem „Moja mała Ojczyzna”. Kierowany był do wszystkich Dzieci z trzech grup wiekowych – Leśne Duszki, Skrzaty, Elfy.

Projekt rozpoczęliśmy od wycieczki do Izby Regionalnej w Zielonkach, w której uczestniczyły wszystkie grupy. Pani bibliotekarka zaprosiła dzieci do sali, w której mieściły się stroje ludowe damskie i męskie odznaczające się niezwykle bogatą kolorystyką sprzed ponad 100 lat. Dzieci były zachwycone. Z zainteresowaniem przyglądały się także pradawnym sprzętom gospodarstwa domowego. Duże zaciekawienie wzbudziło w przedszkolakach dawne żelazko, drewniana maselnica służąca do ręcznego wytwarzania masła, a także drewniany cedzak do potraw. Kolejne zwiedzane pomieszczenie należało do artysty Pana Mariusza, zajmującego się malarstwem oraz konserwacjami różnorodnych figurek. Dzieci mogły podziwiać talent malarza przyglądając się  licznym obrazom, a także poznać i zobaczyć warsztat jego pracy: niezwykły zbiór pędzli, paletek malarskich i  kasetek na farby. Z pewnością pierwszy dzień projektu edukacyjnego dostarczył wielu wrażeń.

Ciekawym doświadczeniem dla Przedszkolaków były odwiedziny przedstawicielek Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zachariaszowskiej "Wolanie" – Pani Doroty Malik i Pani Zofii Kiliańczyk. Celem spotkania był zapoznanie dzieci z   daną społecznością lokalną,  dostarczenie wiedzy na temat jej historii, tradycji, jak również zaprezentowanie prawdziwego krakowskiego stroju – damskiego  i męskiego. To właśnie on wzbudził największe zainteresowanie wśród przedszkolaków. Barwny, bogato zdobiony ubiór krakowski, który jako jedyny spośród polskich strojów ludowych uznawany jest dziś za narodowy.

W naszej pamięci z całą pewnością długo jeszcze pozostanie wizyta Herodów z Zielonek z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji. Mowa tutaj o grupie kolędniczej, której ideą jest pielęgnowanie i przekazywanie wartości i tradycji młodszym pokoleniom, poprzez  odwiedzanie mieszkańców, wspólne kolędowanie z domownikami i składanie życzeń, w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Wszystko to odbywa się w niezwykłym, barwnym i uroczystym klimacie. Kolędnicy zwrócili na siebie szczególną uwagę poprzez  kolorowe, jaskrawo zdobione stroje oraz specyficzne, bardzo ciężkie, a zarazem piękne i oryginalne nakrycie głowy. Dowiedzieliśmy się, że nie lada wyzwaniem jest utrzymać taką „czapkę” w pionie ze względu na jej ciężar i liczne ozdoby - kolorowe cekiny, łańcuszki. Przedszkolaki miały możliwość przymierzenia zarówno stroju krakowskiego, jak i czapek Herodów.  

W zakresie projektu zapoznawano dzieci z  różnymi bajkami, baśniami i legendami związanymi z gminą Zielonki oraz z sąsiadującym Krakowem. To dzięki nim Przedszkolaki uczą się podstawowych zasad rządzących światem, odpowiednich postaw moralnych, rozwijają także wyobraźnię i zgłębiają wiedzę na temat dawnych czasów naszego kraju. Dodatkowo wszystkie grupy z wielkim zainteresowaniem wysłuchały i obejrzały przedstawienie przygotowane przez swoje Panie wychowawczynie – Panią Ewelinę i Panią Asię. W teatrzyku kukiełkowym przybliżona została legenda o Smoku Wawelskim i Szewczyku Dratewce.

W ramach tygodnia o Magicznym Krakowie, wzbogaciliśmy się o nowe umiejętności kulinarne i manualne, ponieważ Skrzaty i Elfy wybrały się do Żywego Muzeum Obwarzanka w Krakowie. Wspólnie z panią prowadzącą przygotowaliśmy po odpowiednim instruktażu prawdziwe krakowskie obwarzanki, a w dodatku nasi mali piekarze otrzymali Dyplom Obwarzankowego Czeladnika. Tak przygotowane, wypieczone i pachnące smakołyki zabraliśmy do swoich domów. A My wracaliśmy z radością i uśmiechem na twarzach pełni wrażeń i nowych doświadczeń.

Finalizującym etapem projektu było wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o Dolinie Prądnika oraz Dolinie Sąspówki, a także zapoznanie dzieci z Ojcowskim Parkiem Narodowym: jego symbolami i charakterystycznymi elementami jakimi są licznie występujące jaskinie. Nie mogliśmy pominąć również legendy dotyczącej Maczugi Herkulesa oraz ciekawostek na temat powstania maczug. Cały zasób wiedzy przedstawiliśmy w formie filmu edukacyjnego. Szczególnie atrakcyjne były dla dzieci zdjęcia i informacje dotyczące życia nietoperzy w jaskiniach na terenie Parku. Aktywne poznawanie swojej ojczyzny bez wątpienia wyposażyło Przedszkolaki w wiele nowych wrażeń. Niecodziennie możemy pozwolić sobie na wycieczkę do Groty Łokietka pełnej nietoperzy, stalaktytów z plecakiem na ramionach, z latarką i  mapą- bo takie właśnie  ciekawe zajęcia  przygotowaliśmy. A wszystko to w naszej makiecie jaskini.

Zrealizowany projekt edukacyjny z pewnością wzbogacił  naszą wiedzę na temat najbliższego otoczenia i działających na jego terenie społeczności lokalnych.  Przybliżona kultura regionu, tradycje, stroje, kolorystyka, tańce i legendy z pewnością znacząco wpłynęło na naszą przynależność do miejsca, w którym przebywamy i które nas otacza.

Chcemy również bardzo gorąco podziękować Rodzicom, którzy zaangażowali się w projekt a także wszystkim zaproszonym gościom. DZIĘKUJEMY!                                                 

 

 

 

Projekt edukacyjny - „Bezpieczny Przedszkolak”

 

Czas trwania: 5-23.03.2018 r.

Myślą przewodnią projektu jest takie zorganizowanie sytuacji, zajęć i zadań, aby  dzieci poprzez aktywny udział mogły poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, a także ludzi, którzy im w tym pomogą.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego  zachowania się dziecka na drodze i w środkach komunikacji;
 • poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach przez pieszych;
 • poznawanie skutków niewłaściwych zachowań i kształtowanie umiejętności ich przewidywania oraz radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych;
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

Cele  szczegółowe:

 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w przedszkolu - ,,Kodeks przedszkolaka”;
 • poznanie podstawowych zasad  pieszego uczestnika ruchu drogowego;
 •  wdrażanie do odpowiedzialnego stosowania się do znaków i sygnałów drogowych;
 • wdrażanie zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w środkach lokomocji;
 •  kształcenie nawyku bezpiecznego zachowania się w domu, w przedszkolu i na placach zabaw;
 • poznanie zasad bezpiecznej kąpieli i wypoczynku nad wodą;
 • kształtowanie właściwych sposobów zachowania się w lesie;
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z nieprawidłowych zachowań w górach;
 • wdrażanie do prowadzenia zdrowego trybu życia;
 • rozwijanie świadomości znaczenia ruchu dla zdrowia;
 •  poznanie zasad właściwego odżywiania się;
 • kształtowanie nawyków higienicznych;
 •  wdrażanie do umiejętności ubierania się odpowiednio do pogody;
 • kształcenie właściwego zachowania się w kontakcie z obcymi osobami, zwierzętami
   i nieznanymi roślinami;
 •  rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia i zwracania się
  o pomoc – poznanie nr telefonów alarmowych;

 

Metody pracy wychowawczo –dydaktycznej w zakresie realizacji projektu:

 

 • rozmowy, zagadki, opowiadania i dyskusje dające dziecku możliwość dzielenia się swoimi przeżyciami, obserwacjami i doświadczeniami;
 • zabawy tematyczne, dydaktyczne, ruchowe i inne;
 • obserwacja i pokaz: wykorzystanie pomocy dydaktycznych –plansz, ilustracji:
 • zabawy z wykorzystaniem pedagogiki zabawy i elementów dramy; inscenizacje;
 • twórczość plastyczna i techniczna;
 • prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne;
 • spotkania z przedstawicielami instytucji związanych z tematem projektu:

- policjant;

- strażak;

- ratownik medyczny;

- weterynarz;

- pielęgniarka;

- lekarz;

- wycieczki i spacer.

 

Realizacja projektu edukacyjnego ma na celu wyposażyć dzieci w odpowiednią wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, utrwalenia znajomość numerów alarmowych, zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, w ogrodzie przedszkolnymi na podwórku. Ponadto  uczestnicy projektu zdobędą wiedzę, jak  unikać sytuacji niebezpiecznych w kontaktach z ludźmi, zwierzętami i roślinami.

 

PODSUMOWANIE:

Dzieci z przedszkola „Baśniowa Kraina” w Woli Zachariaszowskiej uczestniczyły w dniach 5 – 23 marca br. w realizacji projektu edukacyjnego pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak”.

W ramach projektu, w którym wzięły udział wszystkie grupy wiekowe,  gościliśmy w naszym przedszkolu:  przedstawicieli policji, ratowników medycznych, lekarza, panią weterynarz oraz pielęgniarkę. Dzieci oglądały film edukacyjny, dzięki któremu zapoznały się ze specyfika pracy leśniczego, zasadami bezpiecznego poruszania się po lesie oraz właściwego zachowania   się   w   stosunku   do   roślin   i   zwierząt. Ciekawym doświadczeniem była dla dzieci wycieczka do Straży Pożarnej w Woli Zachariaszowskiej. Przedszkolaki wysłuchały opowieści o akcjach ratowniczych strażaków, oglądały wóz strażacki oraz mogły do niego wejść. W ramach tygodnia o zdrowiu, wzbogaciliśmy  wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania i przygotowywaliśmy pyszne i zdrowe kanapki.

Przeprowadzony projekt edukacyjny wyposażył Dzieci w odpowiednią wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, w ogrodzie przedszkolnym czy na podwórku. Przedszkolaki poznały oraz utrwaliły znajomość numerów alarmowych, dowiedziały się, jak udzielać pierwszej pomocy, unikać sytuacji niebezpiecznych w kontaktach z ludźmi, zwierzętami, roślinami i urządzeniami elektrycznymi.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom, którzy aktywnie włączyli się do udziału w naszym projekcie.