PROGRAM ANTYSMOGOWY

Z radością zawiadamiamy, że w tym roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole zostało wyposażone przez Urząd Marszałkowski w oczyszczacz powietrza.

Szczegóły dotyczące programu, którego jesteśmy beneficjentami znajdują się poniżej:

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. " Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" wsółfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.